Team bærekraft

 

 

Team bærekraft er et nyoppstartet fagteam. Her blir temaer innen bærekraft og ESG tatt opp.

Teamleder: Siri Wisløff, forretningsutvikler i Kobben AS.

 

Ønsker bedriften din å bidra? Kontakt linn@electroniccoast.no