Om Electronic Coast

Om oss

 

Electronic Coast er en uavhengig industriforening og kompetanseklynge som arbeider med arena- og nettverksbygging. Målet vårt er å styrke verdiskaping og innovasjon i elektronikk- og IKT-baserte bedrifter i Vestfold.

Electronic Coast ble formelt stiftet som forening i 2003 med egen daglig leder. Prosjektsamarbeid mellom medlemmene i foreningen har historie tilbake til 1980-tallet. I 2006 ble klyngen utnevnt som Norwegian Centre of Expertise og fikk støtte til det tiårige prosjektet Norwegian Centre of Expertise in Micro- and Nanotechnology (NCE MNT). Merkevaren NCE MNT er fortsatt i bruk for Electronic Coast-miljøet.

Electronic Coast arbeider med kompetanseutvikling, rekruttering og ressursdeling blant medlemmene. Vi driver med aktiv profilering, nettverksbygging og påvirkning på vegne av medlemsbedriftene. Electronic Coast skal styrke regional FOU-aktivitet ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold.

Vestfold og Telemark fylkeskommune ser EC miljøet som sentralt for næringsutviklingen i regionen og støtter klyngesatsingen. Ikke minst fordi bedriftene i EC jobber med muliggjørende teknologi, elektronikk, sensorer og mikrosystemer, dette er sentrale byggeklosser for bærekraft, innovasjon og utvikling av alle viktige næringer i Norge, fra energi og transport, til landbruk, mat og helse; til lands og til havs, i luften og i rommet.

Kobben AS er tilrettelegger for Electronic Coast. Kobben har siden 2001 ledet klyngeutviklingen og oppbygging av felles ressurser for utvikling og kommersialisering av teknologibaserte ideer. 

Styret i Electronic Coast

Styret velges av medlemsbedriftene og har vanligvis fire møter årlig. Styret etterser at foreningens strategi og handlingsplaner følges opp av daglig leder og aktivitetene er i tråd med foreningens formål, fellesinteresser i bedriftene, og gir samfunnsmessig nytte. Styret rapporterer til foreningens generalforsamling, som avholdes en gang årlig.

Styreleder

Lisbeth Cale

Kongsberg Defence and Aerospace AS

Styremedlem

Even Zimmer

Zimmer & Peacock AS

Styremedlem

Sverre Horntvedt

Autorient Technologies AS

Styreleder

Lars-Cyril Blystad

USN Institutt for mikrosystemer

Styremedlem

Frode Stensaa

7sense