Om Electronic Coast

Om oss

 

Electronic Coast er en uavhengig industriforening og kompetanseklynge som arbeider med arena- og nettverksbygging. Målet vårt er å styrke verdiskaping og innovasjon i elektronikk- og IKT-baserte bedrifter i Vestfold.

Electronic Coast ble formelt stiftet som forening i 2003 med egen daglig leder. Prosjektsamarbeid mellom medlemmene i foreningen har historie tilbake til 1980-tallet. I 2006 ble klyngen utnevnt som Norwegian Centre of Expertise og fikk støtte til det tiårige prosjektet Norwegian Centre of Expertise in Micro- and Nanotechnology (NCE MNT). Merkevaren NCE MNT er fortsatt i bruk for Electronic Coast-miljøet.

Electronic Coast arbeider med kompetanseutvikling, rekruttering og ressursdeling blant medlemmene. Vi driver med aktiv profilering, nettverksbygging og påvirkning på vegne av medlemsbedriftene. Electronic Coast skal styrke regional FOU-aktivitet ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold.

Vestfold og Telemark fylkeskommune ser EC miljøet som sentralt for næringsutviklingen i regionen og støtter klyngesatsingen. Ikke minst fordi bedriftene i EC jobber med muliggjørende teknologi, elektronikk, sensorer og mikrosystemer, dette er sentrale byggeklosser for bærekraft, innovasjon og utvikling av alle viktige næringer i Norge, fra energi og transport, til landbruk, mat og helse; til lands og til havs, i luften og i rommet.

Kobben AS er tilrettelegger for Electronic Coast. Kobben har siden 2001 ledet klyngeutviklingen og oppbygging av felles ressurser for utvikling og kommersialisering av teknologibaserte ideer. 

Styret i Electronic Coast

Styret velges av medlemsbedriftene og har vanligvis fire møter årlig. Styret etterser at foreningens strategi og handlingsplaner følges opp av daglig leder og aktivitetene er i tråd med foreningens formål, fellesinteresser i bedriftene, og gir samfunnsmessig nytte. Styret rapporterer til foreningens generalforsamling, som avholdes en gang årlig.

Styreleder

Lisbeth Cale

Kongsberg DA

Styremedlem

Even Zimmer

Zimmer & Peacock AS

Styremedlem

Sverre Horntvedt

Autorient Technologies AS

Styremedlem

Berit Brosvik

Sensocure AS

Styremedlem

Ole Henrik Gusland

USN IMS

Styremedlem

Frode Stensaa

7sense Group

Styremedlem

Elfrid Moe Nielsen

Safran Sensing Technologies

Daglig leder

Linn Fagerberg

Electronic Coast