Medlem

​MEDLEMSKAP

Som medlem i Electronic Coast får organisasjonen din ta del i en teknologi- og kunnskapsklynge som fremmer samhandling og innovasjon blant partnere og medlemmer.

Internasjonal forskning viser at deltakelse i næringsklynger fører til høyere sysselsetting, større økonomisk vekst og bedre produktivitet. Innovasjon i form av ny teknologi, nye produkter og nye tjenester springer oftere ut av næringsklynger enn av virksomheter som står utenfor klynger. 

Samarbeid med relaterte og nærliggende bedrifter gir en rekke fordeler. Bedriften din kan få

• større markedsandel
• forbedret teknologi
• kostnadsbesparelser
• økt tilgang på ressurser og kompetanse

​HVEM KAN BLI MEDLEM?

Alle organisasjoner etablert i Norge som leverer produkter eller tjenester i eller til elektronikk-, IKT- eller MNT-industrien, eller som har som intensjon å gjøre det, kan være medlem i Electronic Coast. Selskaper som betraktes som særs viktige for utviklingen av klyngen, samt kompetanseinstitusjoner og myndigheter, kan tas opp som partnere.
Relevante oppstartsbedrifter kan tas opp på særskilte vilkår.

​MEDLEMSAVTALE

Medlemskap forutsetter at vilkårene i medlemsavtalen aksepteres.

HVA KOSTER MEDLEMSKAP?

Medlemmene betaler kontingent som er fastsatt på medlemmenes årsmøte. Gjeldende medlemskontingent er:

 * Stor bedrift (fler enn 100 ansatte) : NOK 75 000,- per år

* Mellomstor bedrift (21-100 ansatte) : NOK 45 000,- per år 

* Mindre bedrift (opptil 20 ansatte) : NOK 15 000,- per år 

* Gründerbedrift/inkubatorbedrift: min. NOK 5 000,- per år

* Personlig medlemsskap NOK 2 000,- pr. år.

Alle beløp er eks. mva. Midlene benyttes til å støtte samarbeidsprosjekter bedriftene deltar i og nettverkssamlinger.

Bli medlem!

Fyll ut skjemaet under for å søke om medlemskap.

1 + 8 =

Ved å trykke på knappen, godtar du at vi lagrer din informasjon for å kunne opprette og administrere medlemskapet ditt. Personvern og cookies.

Våre Medlemmer

Logo Hope Solutions
civa logo
kongsberg logo