Team kretskort

 

 

Team kretskort utveksler erfaring innen design, utvikling og produksjon av kretskort. Behovet for erfaringsutveksling mellom bedriftene på dette området er betydelig. Initiativet kommer fra deltakere i robust elektronikk-teamet.

Teamet gjennomfører rundt 4 frokostseminarer per år.

 

Kjerneteamet består av:

Frode Stensaa fra 7Sense (teamleder)

Thang Duy Do fra Kongsberg Maritime

Torgrim Nordhus fra Norautron

Trond Åge Johansen fra Kongsberg Maritime

Lars Berre fra Sensonor

 

Teamleder: Frode Stensaa, 7Sense.