Team robust elektronikk

 

 

Team robust elektronikk samarbeider om å videreutvikle og finne fram til anbefalte produksjonsmetoder for tøffe miljøer. Vi har som mål å styrke klyngebedriftene gjennom erfaringsutveksling og kompetanseheving innen design av robust elektronikk.

 

En kjerne med bedrifter – Kongsberg Maritime, Norautron, Sensonor, 7Sense Technologies og GE Vingmed – leder planleggingen og deler på å arrangere fellessamlingene.

Disse vil bestå av en serie med frokostseminarer  og fokuserer på sentrale temaer innen robust elektronikk.

Teamleder: Frode Stensaa, 7Sense.

 

Ønsker bedriften din å bidra? Kontakt roger@mtias.no.

 

Frokostseminar 16. juni kl.08.15
 ‘Space Edition 2021’ 

08:15     Velkommen v/Reidar og Frode

08:20     «Strålingstesting av COTS» v/Reidar Holm, Sensonor AS

08:50     «Design for strålingsharde miljøer i rommet» v/Sindre Tuset, Kongsberg Defence and Aerospace AS

09:20     «Strålingsharde integrerte kretser for rombaserte instrument utviklet av Integrated Detector Electronics AS (IDEAS)» v/ Gunnar Maehlum, IDEAS AS

10:00     Avslutning

Påmelding: send mail til roger@mtias.no