Team pakketeknologi

 

 

Team pakketeknologi vil bidra til åpen deling av erfaring mellom medlemmene innen pakke- og sammenstillingsteknologi. Dette vil øke den samlede kompetansen i klyngen, til felles beste. 

Det er et utstrakt ønske om å ha en arena for erfaringsutveksling på tvers av bedriftene og institusjonene. Det er mange sammenfallende problemstillinger, og erfaring har vist at det er mye gjensidig læring å hente ut. Ingen av medlemsbedriftene ser på de andre som konkurrenter, dermed er det mulig med åpen erfaringsutveksling.

Teamleder: Knut Aasmundtveit, Institutt for mikrostudier, Universitetet i Sørøst-Norge. 

Ønsker du mer info? Kontakt knut.aasmundtveit@usn.no.

Last ned presentasjoner fra Team pakketeknologi sine møter her:

20.04.2023 USN - Studietilbud, Kopling til industri

Ved Kristin Imenes
Last ned presentasjon her:
EC_april2023

20.04.2023 IMS Pakketeknologi

Last ned presentasjon her:
IMS_EC_Pakketknologi_20230419

20.04.2023 MST lab ved USN