Team Software

 

 

Team software har ambisjon om å utveksle erfaringer og bidra til økt kompetanse innen programvarefeltet. Kjerneteamet arrangerer faglige presentasjoner av både deltakende bedrifter og inviterte foredragsholdere. I tillegg er et nettbasert ressursforum for problemløsning og samarbeid på tvers av bedriftene under utvikling.

Teamet ble etablert av Kjell Sundby fra 7sense. De andre bedriftene og institusjonene i kjerneteamet er Broentech Solutions, Cyviz, VoiceVision, Sensonor, Keltek, Techni, Rada Labs og Universitetet i Sørøst-Norge.

Teamet vil bidra til

• Nettverksbygging

• Erfaringsutveksling og case-presentasjoner

• Prosjekter på tvers av bedriftene

• Kompetanseheving

• Videreutvikling av metoder og verktøy for problemløsning

 

Forum

Det er behov for en operativ kobling som gjør det enklere å sparre på tvers av bedriftene. Helene Nordve i Techni leder arbeidet med å opprette et nettbasert forum med en dedikert wiki. Her kan medlemmene dele behov og erfaringer gjennom korte innlegg, og samtidig utvikle kontaktnettet innenfor teamet over tid.

 

Møteplasser

Det holdes regelmessige lavterskelmøter fra august for å bygge kontaktnett mellom deltakerne. Electronic Coast koordinerer møtene.

 

Innovasjon

Teamet samarbeider med Frank Lillehagen om å utvikle en egen arena for helhetlig virksomhetsmodellering innen disruptiv programvareutvikling.

 

Teamleder: Kjell Sundby, 7sense.

Ønsker du mer info? Kontakt roger@mtias.no