Team software

 

 

Team software har ambisjon om å utveksle erfaringer og bidra til økt kompetanse innen programvarefeltet. Kjerneteamet arrangerer faglige presentasjoner av både deltakende bedrifter og inviterte foredragsholdere. I tillegg er et nettbasert ressursforum for problemløsning og samarbeid på tvers av bedriftene under utvikling.

Teamet vil bidra til

• Nettverksbygging

• Erfaringsutveksling og case-presentasjoner

• Prosjekter på tvers av bedriftene

• Kompetanseheving

• Videreutvikling av metoder og verktøy for problemløsning

Møteplasser

Det holdes regelmessige lavterskelmøter for å bygge kontaktnett mellom deltakerne. Electronic Coast koordinerer møtene.

 

Teamleder: Kjell Sundby, 7sense.

Ønsker du mer info? Kontakt daglig leder i EC roger@mtias.no