Team rekruttering

 

 

Dette teamet samarbeider om aktiviteter på tvers av bedriftene, universitetet og forskningsparken. Formålet er å øke kjennskapen til mulighetene som finnes for karrierer i regionen.

Teamet er opptatt av å tiltrekke talent fra hele verden til regionen. Aktivitetene i teamet skal bidra til at kandidater som ønsker å komme hit, vil satse langsiktig og bli boende her.

 

Dette er noen av aktivitetene i teamet:

• B2B-samarbeid i EC Team Avanse, med utveksling og utleie av personell

• Deltakelse i prosjektet «Drømmen om Horten» for utvikling av attraksjonsfremmende markedsføring

• Årlig besøk av Timini-studenter fra NTNU med bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk

• TechNight på campus Vestfold

• Støtte til realfagsorienterte fritidsaktiviteter

 

Teamleder: Lisbeth Cale, HR-manager i Horten for Kongsberg Defence and Aerospace AS.

Har du spørsmål? Kontakt lisbeth.cale@norspace.no