Team Avanse/HR

 

 

Dette teamet samarbeider om aktiviteter på tvers av bedriftene i Electronic Coast-klyngen, Universitetet i Sør-Øst Norge (USN) og Forskningsparken. Formålet er å øke kjennskapen til mulighetene som finnes for karrierer i regionen.

Teamet er opptatt av å tiltrekke talent fra hele verden til regionen. Aktivitetene i teamet skal bidra til at kandidater som ønsker å komme hit, vil satse langsiktig og bli boende her.

Dette er noen av aktivitetene i teamet:

• B2B-samarbeid i EC Team Avanse, med bl.a. utveksling og utleie av personell

• Deltakelse i ulike omdømmeprosjekt for utvikling av attraksjonsfremmende markedsføring

• Årlig besøk av Timini-studenter fra NTNU med bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk

• TechNight på campus Vestfold

• Støtte til realfagsorienterte fritidsaktiviteter

 

Teamleder: Linn Fagerberg, Daglig leder Electronic Coast

Har du spørsmål? Kontakt linn@electroniccoast.no eller tlf. 932 07 775