Team FOUI

 

 

Teamet retter seg mot forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) og bidrar til samarbeidsprosjekter mellom industri og FoU-miljøet. En viktig oppgave er å informere om virkemiddelapparatets tilbud om FoU-finansiering. I tillegg tilrettelegger og koordinerer teamet arbeidet med søknader for klyngebedrifter og FoU-partnerne.

Det er et betydelig behov for å øke omfanget av og samarbeid om FoU blant medlemmene, og potensialet er stort. Stimulerende tiltak for å utarbeide søknader øker FoU-ressursene. Dette gir en betydelig snøballeffekt og skaper vekst og økt lønnsomhet på kort og lang sikt.

 

Teamleder: Lars-Cyril Blystad, Institutt for mikrostudier, Universitetet i Sørøst-Norge.

Ønsker du mer info? Kontakt Lars-Cyril.Blystad@usn.no

Last ned presentasjoner fra Team FOUI møter her:

17.01.2023 Presentasjon Innovasjon Norge

Horisont Europa
– Resultater fra Horisont 2020 (2014
2020)
– EIC Accelerator
programmet for SMB`er å søke alene
– Horisont Europa
internasjonale samarbeidsprosjekter

Last ned presentasjon her:
170123_Horisont-Europa

17.01.2023 Presentasjon Innovasjon Norge del 2

Horisont Europa
Søyle 2 Samarbeidsprosjekter

Last ned presentasjon her:
170123_Horisont-Europa_Clusters