Team Etter- og videreutdanning (EVU)

 

 

Verden er stadig i utvikling og vi må henge med. Etter- og videreutdanning er for de som ønsker å bli, og forbli, attraktive i hele karrieren.

Team EVU består av aktører fra Electronic Coast, Universitetet i Sørøst Norge, GET Academy, NHO Vestfold og Telemark. Vi samarbeider tett med fagskolene i Teknologitriangelet og klyngene Powered by Telemark og Kongsberg Technology Cluster.

Team EVU jobber tett med utdanningstilbydere for å sørge for at våre medlemsbedrifter alltid kan tilby sine ansatte relevant kunnskapspåfyll.

 

Teamets leder er Linn Fagerberg. Epost: linn@electroniccoast.no