2023 starter med storkontrakt for Gen2 Energy

2023 starter med storkontrakt for Gen2 Energy

2023 starter med storkontrakt for Gen2 Energy Vi gratulerer G2E som i felleskap med UAC i Kristiansand skal utvikle containere for storskala transport og lagring av grønt hydrogen.Måolet er å designe og u7tvikle topp moderne trykkbeholdere av type IV glassfiber, med...