Team Avanse

 

 

Dette teamet samarbeider om aktiviteter på tvers av bedriftene i Electronic Coast-klyngen, Universitetet i Sør-Øst Norge (USN) og Forskningsparken. Formålet er å øke kjennskapen til mulighetene som finnes for karrierer i regionen.

The team is concerned with attracting talents from all over the world to the region. The team’s activities will encourage candidates who wish to come here, to make a long-term commitment and stay on.

 

These are some of the activities within the team:

• B2B-cooperation in EC Team Avanse, including exchange and renting of personnel

• Deltakelse i prosjektet «Drømmen om Horten» for utvikling av attraksjonsfremmende markedsføring

• Årlig besøk av Timini-studenter fra NTNU med bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk

• TechNight at campus Vestfold

• Støtte til realfagsorienterte fritidsaktiviteter

 

Teamleder: Linn Fagerberg, Daglig leder Electronic Coast

Do you have any questions? Please contact linn@electroniccoast.no eller tlf. 932 07 775