9. mars 2023 ble vår første EC Konferanse avholdt på Thon Hotell i Horten. Her hadde vi en hel dag med bærekraft i sentrum. Det var spennende foredrag, paneldebatter og god tid for nettverksbygging.

Lenger ned på siden kan du se filmopptak fra konferansen. 

Du møter blandt annet:

Ola Elvestuen, tidligere klima- og miljøminister (v)

Liv Monica Stubholt fra Advokatfirmaet Selmer, som er aktiv i både energi- og havbrukssektoren og har bakgrunn fra bla. olje- og energidepartementet.

Jan Pedersen som etter 30 år som Senior Technical Advisor i Elmatica gikk over til stillingen som Director of Technology i selskapet NCAB Group. Jan har også en lederposisjon I IPC som er verdens ledende standardiseringsorgan for den globale elektronikkindustrien. Både I IPC og I NCAB er bærekraft en forutsetning for videre utvikling.

Petter Aasen, rektor på Universitetet i Sørøst-Norge som har vært med i prosessen fra det var Høgskolen i Vestfold, fusjon med Buskerud og etter hvert Telemark, før det hele gikk over til å bli et felles universitet med 8 campus.

Bård Stranheim, dagens konferansier og daglig leder av teknologi- og industriklyngen Powered by Telemark. De har satt seg det hårete målet om å skape verdens første klimapositive industri!

Daryl Powell, forskningsleder og sjefsforsker i SINTEF Manufacturing som har en overmiddels interesse for lean og digitalisering, og som i tillegg er førsteamanuensis II ved USN.

Program 9. mars 2023:

08:15 Registrering og frokost
09:00 Åpning v/Ola Elvestuen (V)
09:30 Liv Monica Stubholt, Advokatfirmaet Selmer. ESG, bærekraft og åpenhetsloven med vinkling fra styrebordet
10:00 Kaffepause
10:15 Victoria Coleman, Innovasjon Norge/BusinessNorway.com
Business Norway er et digitalt utstillingsvindu for grønne og bærekraftige løsninger, fremvoksende og etablerte nøkkelnæringer, og investeringsmuligheter i Norge.
10:45 Petter Aasen. USN Bærekraft – Hvordan Universitetet i Sørøst-Norge arbeider for å fremme bærekraftig samfunnsutvikling.
11:15 Oppsummering del 1 – paneldebatt
12:00 Lunsj
12:45 Jan Pedersen, NCAB Group. Elektronikk produksjon og trading. Case presentasjon
13:10 Linda Sannesmoen, 24SevenOffice Norge – Netto null på autopilot.
13:35 Jørund Buen, Sparebank 1 Sørøst-Norge.
«Vil bedrifter uten klimaregnskap ha store bedriftskunder og vinne offentlige anbud om 3 år?»
14:00 Kaffepause

14:15

 

14:40

Daryl Powell, SINTEF Manufacturing. Hvordan løse bærekraftsutfordringen med «lean» tenking og «lean» praksis 

Mette Kjærbo fra Less Trash, «Don`t waste it».

15:00 Oppsummering del 2 – Paneldebatt

Opptak fra EC konferansen  2023

Åpning av konferansen ved Linn Fagerberg og Bård Stranheim.

Ola Elvestuen – Venstre

Liv Monica Stubholt og Tone Sørfonn Moe – Selmer

Jan Pedersen – NCAB

Linda Sannesmoen – 24SevenOffice Norge

Daryl Powell – SINTEF

Mette Kjærbo – Less Trash

Petter Aasen – USN. Innlegg fra Even Zimmer fra Zimmer and Peacock AS

Jørund Buen og Emmanuel Pettersen – Sparebank 1 Sørøst-Norge

Paneldebatt 1

Paneldebatt 2

Victoria Coleman – Innovasjon Norge/BusinessNorway.com

Avslutning ved Linn og Bård