Sensonor Launches Space-dedicated Gyro and IMU Modules

Sensonor Launches Space-dedicated Gyro and IMU Modules

Sensonor Launches Space-dedicated Gyro and IMU Modules The high-accuracy tactical-grade STIM277H Gyro module and STIM377H Inertial Measurement Unit are based on experiences and requirements from serving customers in the space segment during the last decade. The...
Informasjon om krisepakke 3

Informasjon om krisepakke 3

Stortinget kom med mange anmodningsvedtak, dvs. at Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake med forslag på enkeltsaker. For mange av sakene bes regjeringen legge frem forslag senest i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2020, som etter planen skal legges frem 12....
Ingeniører søkes til master som kan kombineres med jobb

Ingeniører søkes til master som kan kombineres med jobb

Universitetet i Sørøst-Norge søker, sammen med mer enn 100 høyteknologibedrifter i hele Norge, etter studenter som ønsker å jobbe 50% betalt ingeniørjobb.  Er du interessert i å ta en mastergrad, samtidig være ansatt i en bedrift i en 50% stilling, hvor du...
Workshop – Utforsk nye salgsmuligheter

Workshop – Utforsk nye salgsmuligheter

Workshop - Utforsk nye salgsmuligheter Dato: 11. desember Tid: 9.00 – 15.00 Sted: Thon Hotell i Horten   En utfordring som flere bedrifter kan kjenne seg igjen i er å finne nye kunder. Hvem er de og hvordan skal en kontakte dem for å få et salg? Vi inviterer til...
Høringsutkast «Senter for Mikrosystemer og Nanoteknologi»

Høringsutkast «Senter for Mikrosystemer og Nanoteknologi»

Høringsutkast «Senter for Mikrosystemer og Nanoteknologi» EC vil gjennom MTI søke SIVA om støtte til å etablere et Norsk Katapult-senter på Bakkenteigen, samlokalisert med USN’s virksomhet innenfor mikro- og nanoteknologi. Dette skal gjør det enklere for innovative...
Masterstudenter søker industri-praksis i sommerferien

Masterstudenter søker industri-praksis i sommerferien

Masterstudenter søker industri-praksis i sommerferien Mange av masterstudentene ved USN, institutt for mikrosystemer, ønsker seg praksis i industrien i løpet av deres sommerferie (fra midten av juni, når eksamensperioden er ferdig, og typisk tre-fem ukers varighet)....