Møte for Team kretskort – kjerneteam

Dato: 29. september 2024
Sted: Bakkenteigen
Tema: Planlegging av høsten 2024 / våren 2025 

Siste nyheter

Lene Nyhus er ny styreleder

Lene Nyhus er ny styreleder

Lene Nyhus ble enstemmig valgt som ny styreleder ved årsmøtet i april. Hun innehar stillingen som forretningsutvikler i Powered by Telemark.