Fagmøte for Team Pakketeknologi

Dato: 17. juni
Sted: Polight, Innlaget 5 Skoppum
Kl. 13:30 – 16:00
Ingen påmelding

Team pakketeknologi fasiliterer møteplasser hvor bedriftene åpent deler av erfaring  innen pakke- og sammenstillingsteknologi. 

17. juni er vi invitert til Polight på Skoppum. Nærmere agenda kommer.

Teamleder er Knut Aasmundtveit, Institutt for mikrostudier, Universitetet i Sørøst-Norge: knut.aasmundtveit@usn.no.

Siste nyheter

Årets beredskapsdag 2. mai

Årets beredskapsdag 2. mai

Årets beredskapsdag 2. mai kl. 9 – 14.30
på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Campus Vestfold, Horten
Årets tema: Ekstremvær