Kronikk - utfordringer knyttet til innføring av skolepenger for studenter utenfor EØS

 

 

 

Bård Stranheim, leder for Powered by Telemark, Ole Hoen, leder for Kongsberg Technology Cluster og Linn Fagerberg, har skrevet en kronikk for å belyse utfordringene med innføringen av studieavgifter for internasjonale studenter utenfor EØS-området.

Sammen med Universitetet i Sørøst-Norge, Horten-, Porsgrunn- og Kongsberg kommune utgjør vi Teknologitriangelet som representerer 26 000 industriarbeidsplasser og i så måte utgjør Norges største og viktigste teknologiregion.

Kronikken er ment å argumentere for at innføringen av studieavgifter utgjør en alvorlig trussel mot tilgangen på kompetent arbeidskraft. Vi ønsker å påpeke at regionen allerede lider av en mangel på nødvendig ferdigheter, spesielt innen ingeniørfag, og at denne mangelen bare vil øke med tiden. Den skal også understreke betydningen av internasjonal kompetanseutveksling og tilstedeværelse for regionens teknologiske vekst og innovasjon. 

Les hele kronikken her som PDF-fil

Siste nyheter

Lene Nyhus er ny styreleder

Lene Nyhus er ny styreleder

Lene Nyhus ble enstemmig valgt som ny styreleder ved årsmøtet i april. Hun innehar stillingen som forretningsutvikler i Powered by Telemark.