Velkommen til frokostmøte

Dato: 22. april 2024
Sted: Auditoriet C2-120, Campus Bakkenteigen
Kl. 08 – 10
Agenda: “Akseptabel risiko”

Aeger Group er spesialister på sikring av risikoutsatte verdier og etablering av beredskap. De tilbyr en rekke tjenester for trygghet- og sikkerhetsordninger knyttet til reiser og arbeid i utlandet.

Sentrale emner for dagen:
• Utenlandsk etterretning – industriell sponasje
• Norsk virksomhet i utlandet, expat
• Maritime operasjoner – de stadig skiftende truslene
• Cybersecurity intelligence – beskytter din digitale tilstedeværelse

Se program her: 

Acceptable-risk

Siste nyheter

Årets beredskapsdag 2. mai

Årets beredskapsdag 2. mai

Årets beredskapsdag 2. mai kl. 9 – 14.30
på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Campus Vestfold, Horten
Årets tema: Ekstremvær