Møte for Team kretskort – kjerneteam

Dato: 29. september 2024
Sted: Bakkenteigen
Tema: Planlegging av høsten 2024 / våren 2025 

Siste nyheter

Årets beredskapsdag 2. mai

Årets beredskapsdag 2. mai

Årets beredskapsdag 2. mai kl. 9 – 14.30
på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Campus Vestfold, Horten
Årets tema: Ekstremvær