Team kretskort - frokostseminar

Dato: 31. oktober 2024
Sted: Bakkenteigen
Agenda kommer
Påmeldingslink kommer

Siste nyheter

Årets beredskapsdag 2. mai

Årets beredskapsdag 2. mai

Årets beredskapsdag 2. mai kl. 9 – 14.30
på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Campus Vestfold, Horten
Årets tema: Ekstremvær