Team kretskort - frokostseminar

Dato: 04. april 2024
Sted: Forskningsparken F2-20
Kl. 07:45 – 11:30
Tema: Design for suksess

Frokostseminar for Team kretskort 4. april.

Program:

Erfaringer fra IST (Interconnect stress test) m/ Hermann Reischer fra Polar Instruments)

– Hvor feiler det oftest i PCB?

– Hvordan designe for å unngå feil?

Perfekt design av kretskort m/ Grunde Gjertsen fra Kitron

– Erfaringer fra Kitron produksjon

Hvordan gjøre sjekk av PCB underlag m/Ulrich Tejg Jespersen fra Nordcad

Hvordan unngå feil i kretskort m/ Didrik K, Grønseth fra KDA Space, Horten

Siste nyheter

Årets beredskapsdag 2. mai

Årets beredskapsdag 2. mai

Årets beredskapsdag 2. mai kl. 9 – 14.30
på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Campus Vestfold, Horten
Årets tema: Ekstremvær