2023 starter med storkontrakt for Gen2 Energy

Vi gratulerer G2E som i felleskap med UAC i Kristiansand skal utvikle containere for storskala transport og lagring av grønt hydrogen.
Måolet er å designe og u7tvikle topp moderne trykkbeholdere av type IV glassfiber, med alle relevante godkjenninger for transport på vei, jernbane og sjø.

Gen2 Energy, som har Kobben-adresse, er dedikert til å utvikle, bygge, eie og drifte en integrert verdikjede for grønt hydrogen. Selskapet har som mål å ha en portefølje av storskala produksjonsanlegg for grønt hydrogen samt et distribusjonsnettverk som sikrer trygg og pålitelig kundelevering. Dette for å gjøre det enkelt og kostnadseffektivt for forbrukere å tilpasse seg grønt hydrogen.

De skriver i sin pressemelding at de er glade for å signere avtalen med UAC, da transport av hydrogen er en utfordrende del av verdikjeden. Sammen har de som mål å utvikle den foretrukne løsningen for kunder i Europa.

Som en del av avtalen skal UAC levere konteinere som er godkjent og fullt egnet for sjøtransport av hydrogen i henhold til The International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code. Kontrakten inkluderer en basisordre på 50 konteinere avhengig av endelig investeringsbeslutning (FID) for Gen2 Energy sitt produksjonsanlegg og en typegodkjent konteiner fra UAC, samt tilleggsopsjoner på 300 konteinere og oppover.

Gen2 Energy skal delvis finansiere utviklingsfasen, og har kjøpt en minoritetsandel i UAC.

 

HYDROGREN-TRANSPORT: Slik ser konsept-tegningene for konteinerne ut. Foto: Gen2 Energy AS

Siste nyheter

Nasjonal klimakonkurranse

Nasjonal klimakonkurranse

Under årets EC konferanse introduserte Linda Sannesmoen «The Ducky Challenge». Nå kan du melde på din bedrift med 20% rabatt: 24SevenOffice2023
I to uker kan dere konkurrerer internt på lag, og eksternt mot andre selskaper.

Nytt medlem i Electronic Coast

Nytt medlem i Electronic Coast

Eldesign AS tilbyr spesialiserte tjenester innen elektronikkdesign og -produksjon for kunder som ønsker å utvikle innovative og unike produkter.

Team Manufacturing opprettes

Team Manufacturing opprettes

I samarbeid med SINTEF Manufacturing opprettes Team Manufacturing. Første møte for fagteamet er fredag 28. april kl. 12-14