Velkommen til karrieredag for studenter og bedrifter

Dato: 16. februar 2023 | kl. 10 – 14
Sted: Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold

Volt Linjeforening ønsker å invitere bedriftene i Electronic Coast til en karrieredag for ingeniørstudentene på Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold.

Her blir det muligheter til å vise studentene hva deres bedrift har å tilby, samt informere om hva dere forventer av studentene som fremtidige kollegaer.

På karrieredagen vil det være mulighet til å sette opp stands på universitetet hvor dere kan snakke, bli kjent og mingle med studentene våre. I våre auditorier vil det også være mulig å holde korte presentasjoner om deres bedrift på omtrent 20-25 minutter.

Pris for utstillere:
• 2 000,- Liten stand
• 3 000,- Stor stand
• 4 000,- Stand + mulig for å holde presentasjon i auditoriet
Alle priser er forstå eks. mva

Frist for påmelding; 27.01.2023

Siste nyheter

2023 starter med storkontrakt for Gen2 Energy

2023 starter med storkontrakt for Gen2 Energy

Vi gratulerer G2E som i felleskap med UAC i Kristiansand skal utvikle containere for storskala transport og lagring av grønt hydrogen.Måolet er å designe og u7tvikle topp moderne trykkbeholdere av type IV glassfiber, med alle relevante godkjenninger for transport på...

Jobber du med eller eier du en bedrift med vekstambisjoner?

Jobber du med eller eier du en bedrift med vekstambisjoner?

Jobber du med eller eier du en bedrift med vekstambisjoner? Da kan dette tilbudet være noe for dere! I dag er det kun 1 av 4 gründerbedrifter som har overlevd etter 5 år. Både oppstarts- og vekstbedrifter står overfor mange utfordringer om dagen og det har aldri vært...