Velkommen til karrieredag for studenter og bedrifter

Dato: 16. februar 2023 | kl. 10 – 14
Sted: Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold

Volt Linjeforening ønsker å invitere bedriftene i Electronic Coast til en karrieredag for ingeniørstudentene på Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold.

Her blir det muligheter til å vise studentene hva deres bedrift har å tilby, samt informere om hva dere forventer av studentene som fremtidige kollegaer.

På karrieredagen vil det være mulighet til å sette opp stands på universitetet hvor dere kan snakke, bli kjent og mingle med studentene våre. I våre auditorier vil det også være mulig å holde korte presentasjoner om deres bedrift på omtrent 20-25 minutter.

Pris for utstillere:
• 2 000,- Liten stand
• 3 000,- Stor stand
• 4 000,- Stand + mulig for å holde presentasjon i auditoriet
Alle priser er forstå eks. mva

Frist for påmelding; 27.01.2023

Siste nyheter

Lene Nyhus er ny styreleder

Lene Nyhus er ny styreleder

Lene Nyhus ble enstemmig valgt som ny styreleder ved årsmøtet i april. Hun innehar stillingen som forretningsutvikler i Powered by Telemark.