Program:

Registrering, enkel bevertning og mingling fra kl 08.00. Faglig program starter kl 08.30.

  • Velkommen v/Linn Fagerberg, Electronic Coast
  • Hasse Storbakken fra Aquaalarm deler sin erfaring fra å søke og hvordan den offentlige kapitalen sparket prosjektet i gang
  • Presentasjon av kompetansemeglertjenesten og relevante offentlige støtteordninger
  • Muligheter til korte 1-til-1 møter med kompetansemeglere for å avklare mulige utviklingsidéer

Det offentlige har en rekke støtteordninger rettet mot SMB-bedrifter for å øke innovasjonsevnen og for å koble forskningsmiljøer og bedrifter tettere sammen. Flere av disse virkemidlene er spesielt knyttet til det grønne skiftet. Per Olve Tobiassen, som er kompetansemegler fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune på feltet industri og teknologi presenterer kort de mest relevante støtteordningene og hvordan man kan benytte Fylkeskommunenes kompetansemeglere som gratis rådgivere for å utvikle gode prosjekter og søknader.

– Det finnes en oppfatning om at søknadsprosessen til virkemiddelapparatet er tungvint og tidkrevende. Mange av bedriftene vi hjelper i gang for å søke erfarer det motsatte, og at prosessen heller er skjerpende og klargjørende slik at utviklingsprosjektet bedre og raskere lar seg realisere, sier Tobiassen, som har lang erfaring som strategisk rådgiver i innovasjonsprosesser.

Horten-baserte Aquaalarm er et voksende teknologiselskap som utvikler IOT-løsninger for økt vannsikkerhet. De vil kort dele sin erfaring med bruk av kompetansemeglertjenesten og hvordan støtte fra Regionalt Forskningsfond nylig bidra til å hjelpe et utviklingsprosjekt med ytterligere prosjektfinansiering og salg. Aquaalarm leverer sensorer og programvareplattform for trygt drikkevann til millioner, da markedet (og behovet) er globalt. 1 av 8 mennesker på jorden har fortsatt ikke tilgang på rent drikkevann. Selskapet har de senere årene vokst gjennom intern emisjon, mottatt flere engleinvesteringer, sikret IP, fått på plass produksjons- og servicekapasiteter, gjennomført sine første betalte implementeringer av sensorer og styrket organisasjonen sin. I utviklingsprosjektet som nylig fikk støtte fra Regionalt Forskningsfond, har Aquaalarm samarbeidet med Sweden Water Research.