Frokostseminarer for Team Robust elektronikk

Hvordan benyttes HALT/HAST for å avdekke svakheter i elektronikkdesign?

Dato: 15. februar 2023
Sted: Forskningsparken, Bakkenteigen
Kl. 08 – 10

Agenda:

08:00 – 0815 Mingling med kaffe og rundstykker
08:15 – 08:20 Velkommen v/Frode og Tor Dag Sørsdal (KM)
08.20 – 09.15 HALT/HAST. Nemko ved Omar N Runcie
09.15 – 09.45 Erfaring med HALT. Kongsberg Maritime ved Tor Dag Sørsdal
10:00 Avslutning

Siste nyheter