9. mars inviterer Electronic Coast til en hel dag med bærekraft i sentrum. Det blir spennende foredrag, paneldebatter og god tid for nettverksbygging.

Du møter blandt annet:

Ola Elvestuen, tidligere klima- og miljøminister (v)

Liv Monica Stubholt fra Advokatfirmaet Selmer, som er aktiv i både energi- og havbrukssektoren og har bakgrunn fra bla. olje- og energidepartementet.

Jan Pedersen som etter 30 år som Senior Technical Advisor i Elmatica gikk over til stillingen som Director of Technology i selskapet NCAB Group. Jan har også en lederposisjon I IPC som er verdens ledende standardiseringsorgan for den globale elektronikkindustrien. Både I IPC og I NCAB er bærekraft en forutsetning for videre utvikling.

Petter Aasen, rektor på Universitetet i Sørøst-Norge som har vært med i prosessen fra det var Høgskolen i Vestfold, fusjon med Buskerud og etter hvert Telemark, før det hele gikk over til å bli et felles universitet med 8 campus.

Bård Stranheim, dagens konferansier og daglig leder av teknologi- og industriklyngen Powered by Telemark. De har satt seg det hårete målet om å skape verdens første klimapositive industri!

Daryl Powell, forskningsleder og sjefsforsker i SINTEF Manufacturing som har en overmiddels interesse for lean og digitalisering, og som i tillegg er førsteamanuensis II ved USN.

Informasjon:
Konferansen er kostnadsfri for alle våre medlemsbedrifter.
For ikke medlemmer er prisen kr. 795,- pr. pers.

Hvem passer konferansen for?
Ansatte, styret og eiere

Dersom du har noen spørsmål, er det bare å ta kontakt.

Avmelding:
Dersom du blir forhindret fra å delta, setter jeg pris på at du melder i fra på linn@electroniccoast.no, da kan noen andre få plassen din 😊

NB! Ved avmelding etter kl. 12.00 dagen før arrangementet faktureres et gebyr på kr 200,-.

Dagens program:

08:15 Registrering og frokost
09:00 Åpning v/Ola Elvestuen (V)
09:30 Liv Monica Stubholt, Advokatfirmaet Selmer. ESG, bærekraft og åpenhetsloven med vinkling fra styrebordet
10:00 Kaffepause
10:15 Victoria Coleman, Innovasjon Norge/BusinessNorway.com
Business Norway er et digitalt utstillingsvindu for grønne og bærekraftige løsninger, fremvoksende og etablerte nøkkelnæringer, og investeringsmuligheter i Norge.
10:45 Petter Aasen. USN Bærekraft – Hvordan Universitetet i Sørøst-Norge arbeider for å fremme bærekraftig samfunnsutvikling.
11:15 Oppsummering del 1 – paneldebatt
12:00 Lunsj
12:45 Jan Pedersen, NCAB Group. Elektronikk produksjon og trading. Case presentasjon
13:10 Linda Sannesmoen, 24SevenOffice Norge – Netto null på autopilot.
13:35 Jørund Buen, Sparebank 1 Sørøst-Norge.
«Vil bedrifter uten klimaregnskap ha store bedriftskunder og vinne offentlige anbud om 3 år?»
14:00 Kaffepause

14:15

 

14:40

Daryl Powell, SINTEF Manufacturing. Hvordan løse bærekraftsutfordringen med «lean» tenking og «lean» praksis 

Mette Kjærbo fra Less Trash, «Don`t waste it».

15:00 Oppsummering del 2 – Paneldebatt

Siste nyheter

Lene Nyhus er ny styreleder

Lene Nyhus er ny styreleder

Lene Nyhus ble enstemmig valgt som ny styreleder ved årsmøtet i april. Hun innehar stillingen som forretningsutvikler i Powered by Telemark.