Electronic Coast gratulerer Kobben inkubator med 10 nye år i Sivas inkubasjonsprogram

I januar 2023 starter en ny tiårig programperiode for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogrammer. 73 innovasjonsselskaper over hele landet skal gjennomprogrammene bidra med nettverk, partnere og kompetanse til norske bedrifter. Nå er det klart at Kobben inkubator er et av selskapene som kommer med i dette inkubasjonsprogrammet, og med det fortsetter samarbeidet med Siva frem til 2033. For Kobben inkubator betyr støtte fra Siva i en ny tiårsperiode forutsigbarhet til å fortsette å skape et godt miljø for gründere og oppstartsselskaper i regionen.
Daglig leder, Henrik Sæther, forteller til lokalavisen Gjengangeren 5.12.22 at selskapet de foregående 10 årene bygget opp et forutsigbart økosystemsom som har hatt en målbar samfunnsmessig avkastning. At de nå får forlenget programmet med ytterligere 10 år, gir selskapet en solid plattform å bygge videre på. Dersom de ikke hadde mottatt denne støtten, ville potensielt 10 år med erfaringer stått i fare for å gå tapt. Sæther forteller at det nå planlegges en ny modell for differensiering, der det vil være muligheter for å sette større mål å strekke seg etter.

Siva har gjennom sine næringshage- og inkubasjonsprogrammer skapt en nasjonal struktur av næringshager og inkubatorer. De som blir del av denne blir såkalte Siva-partnere, og drar nytte av topp kompetanse, utstyr, læring og kunnskapsdeling, uansett hvor i landet de holder til. Programmene bidrar til at bedriftene raskere når sine forretningsmessige ambisjoner. En sterk struktur og sterke enkeltoperatører er avgjørende for at Norge skal nå vedtatte mål knyttet til bærekraft, klima og eksport.

Blant totalt 89 søkere er 38 tatt opp i det nye næringshageprogrammet, som er distriktsrettet. 35 søkere er tatt opp i inkubasjonsprogrammet, som er internasjonalt- og eksportrettet.

Gjennom næringshageprogrammet skal vi bidra til å skape et levedyktig og fremtidsrettet næringsliv i distriktene, og gjennom inkubasjonsprogrammet til å skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter som lykkes i internasjonale markeder. Det blir også viktig å bidra til at dette skjer på en bærekraftig måte, sier Kristin Eriksen, direktør Innovasjon i Siva.

Les mer om Siva her

– Dette gir oss en veldig bra plattform å bygge videre på, sier Henrik Bruvik Sæther. Foto: Lena Malnes

Kobben inkubator er et innovasjonsselskap som bidrar til etablering og utvikling av nye bærekraftige vekstbedrifter og skaper vekst i etablert næringsliv gjennom å tilby og tilgjengeliggjøre rådgiving innenfor forretningsutvikling og kommersialisering til en subsidiert kostnad. Inkubatorene skal bidra til økt eksport gjennom bistand til vekst og skalering i bedriftene. De tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen

Siste nyheter

Lene Nyhus er ny styreleder

Lene Nyhus er ny styreleder

Lene Nyhus ble enstemmig valgt som ny styreleder ved årsmøtet i april. Hun innehar stillingen som forretningsutvikler i Powered by Telemark.