Utlysning av næringsfondmidler

HORTEN KOMMUNE

Horten kommune utlyser en ny runde med næringsfondmidler fra Kommunal og næringsdepartementets krisepakke fase 3, for 2020.

Målgruppen for støtteordningen er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Pengene lyses ut til virksomheter som er påvirket av endrede forbruksvaner som følge av Korona.

Fullstendig utlysning og søknadsskjema finner dere på regionalforvaltning.no:
https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=4123&Cookie=0
Søknadsfrist: 8. januar 2023

Siste nyheter

Årets beredskapsdag 2. mai

Årets beredskapsdag 2. mai

Årets beredskapsdag 2. mai kl. 9 – 14.30
på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Campus Vestfold, Horten
Årets tema: Ekstremvær