Ønsker flere jenter velger teknologiutdanning

Har din bedrift lyst til å inspirere neste generasjon til en karriere innen teknologi og IKT? USN er med i nettverket Jenter og teknologi, som arrangerer jenter og teknologi-dagene til høsten. De er på utkikk etter teknologibedrifter som ønsker å åpne dørene for besøk av ungdomsskoleelever.

USN har i flere år vært en samarbeidspartner og delaktig i arrangementene til Jenter og teknologi. Tidligere har bedrifter fra Horten invitert jenter på besøk for å vise frem hvordan det er å jobbe med teknologi. Kristin Imenes på USN håper EC-bedrifter ønsker å bli med på dette i år også.

-I fjor var jentene veldig fornøyde. De fikk stille spørsmål og gikk derifra inspirerte. Vi trenger flere kvinner i teknologibransjen og da er dette et flott mulighet til å rekruttere flere jenter.

Sist år kjørte de deler av arrangementet digitalt, noe som var vellykket. Så pass at de gjennomfører det på samme måte i år også. Første dag er det digital sending etterfulgt av dager hvor jentene drar på bedriftsbesøk der de blir bedre kjent med teknologibedrifter.

-Hensikten med besøket er at jentene skal møte inspirerende forbilder, delta hands-on i virkelighetsnære workshops, bli med på omvisning hos bedriften og ikke minst få inspirasjon til teknologiutdanning og-yrker, forteller Kristin.

Mer informasjon finner du her! 

Hvorfor arrangere Jenter og teknologi-dagene?

Det er et stort behov for å rekruttere gutter og jenter til å jobbe med teknologi. Ifølge tall fra IKT-Norge og Abelia, mangler Norge allerede 15 000 IT-folk, og innen 2030 vil vi mangle 40.000.

Forskning gjort av Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) viser at det er et sterkt kjønnsdelt utdannings- og arbeidsmarked, blant annet synlig i at flere gutter enn jenter søker seg til teknologiutdanninger. Dette kan være av ulike årsaker, men en av de som trekkes frem er at jenter ofte mister interessen for realfag og teknologifag i ungdomsperioden. Det tenkes at ettersom gutter gamer og har interesse for teknologi og lek på fritiden, at de får et fortrinn i teknologifag. Både norsk og internasjonal forskning viser at kjønnede stereotypier gjør det særlig utfordrende for jenter og kvinner å etablere faglig selvtillit innen teknologi- og realfag. Det er derfor viktig å vise jenter hvilke muligheter som finnes (informasjon hentet fra rapport fra Bufdir).

For å få et større mangfold i teknologibransjen, ønsker NHO å få flere jenter interessert i teknologi og se mulighetene som finnes av yrkesveier innenfor denne bransjen. Arrangementer, som teknologi-dagene, har blitt arrangert i mange år, og er et tiltak for å få flere jenter interessert i teknologi.

Foto: NHO

Om Jenter og teknologi

Jenter og teknologi er et tiltak i regi av NHO, NITO og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR). De inviterer jenter fra ungdomsskole, videregående skole og høyere utdanning til arrangementer som har som mål å få flere jenter til å velge teknologi-og realfagsutdanninger.

Påmelding

Jenter og teknologi-dagene foregår på høsten, i oktober og november. Frist for å melde på din bedrift er 21.august. Mer informasjon finner du her! 

Ta kontakt med thea.woien@nho.no om du har spørsmål eller ønsker å melde på din bedrift.

Siste nyheter

Lene Nyhus er ny styreleder

Lene Nyhus er ny styreleder

Lene Nyhus ble enstemmig valgt som ny styreleder ved årsmøtet i april. Hun innehar stillingen som forretningsutvikler i Powered by Telemark.