Tirsdag 4. oktober 2022

Velkommen til oppstartsmøte i Team Bærekraft

Tid 11:30 – 14:30
Sted: RS Noatun, Langgrunn

Electronic Coast inviterer til lunsj og foredrag for å dele kunnskap om hva som ligger foran oss av myndighetskrav. Det er uforpliktende å delta i dette første møte til Team Bærekraft, og vi starter med lunsj 11.30 før Jørund Buen, bærekraftsansvarlig i Sparebank 1, drar oss igjennom følgende agenda:

  • Hva vil bank, finans, myndigheter og storkunder med rapporteringsforpliktelser klassifisere som bærekraftig fremover? EU-taksonomien/Lov om bærekraftig finans
  • Konsekvensene av energimangel i EU (og Norge?): RePOWER EU – fornybarsatsing og energieffektivitet
  • Krav til at produkter skal leve lenger, kunne repareres og kunne gjenbrukes/resirkuleres: EUs sirkulærøkonomi-strategi
  • Nye krav til aktsomhetsvurderinger rundt menneske- og arbeidsrettigheter i drift, verdikjeder og mot forretningspartnere: Åpenhetsloven + Corporate Due Diligence Directive
  • Norske selskapers lovpålagte aktivitets- og redegjørelsesplikt under Likestillings- og diskrimineringsloven
  • Krav til rapportering på bærekraftsområdet: regnskapsloven og EUs Corporate Sustainability Reporting Directive

Vi håper å se så mange som mulig.

Med vennlig hilsen, Linn Fagerberg

Påmelding her