The Sensor Decade 2022

Research Manager hos SINTEF, Dr. Marion O´Farrell. Foto: Kilian Munch

Horten stod sentralt da Norges første sensorkonferanse «The Sensor Decade» ble arrangert 1. og 2. juni. Som en del av det nyetablerte Oslo Science City Arena (OSC), inviterte SINTEF sammen med samarbeidspartnere inn til to-dagers event med fokus på sensorteknologi.

Her har Electronic Coast hatt en sentral rolle, sammen med Universitetet i Oslo (UiO), NGI og Startuplab.

– EC ble spurt om å bidra i teknisk komite, et arbeid jeg gjorde på vegne av foreningen, forteller Even Zimmer, daglig leder i Zimmer & Peacock, samt styremedlem i Electronic Coast.

Medlemmer av Electronic Coast har markert seg tydelig på konferansen, med 8 av foredragene samt stand fra selskapene Kongsberg og Zimmer & Peacock.

– Arbeidet besto i å finne foredragsholdere og bygge opp selve konferanseinnholdet sammen med resten av komiteen. EC medlemmer sto for ca. 20% av presentasjonene, så vi fikk markert oss relativt bra, forteller Even.

Han omtaler konferansen som en stor suksess.

– Konferansen var en stor suksess, med høyt faglig nivå og mange koblinger ble skapt i pausene. Vi ser frem til at dette blir en tradisjon, sier Even Zimmer.

The Student Challenge

Det ble også arrangert studentkonkurranse, der kvalifiserte studentgrupper fra hele landet fikk konkurrere med sensorbaserte produktløsninger.

Kandidatene til prisen i år var:

Bevart – Intelligent kunstovervåking

AgriLives – Maskinsynsystemer for bærekraftig landbruk

GalVance – Sensorteknologi for å lete etter redningsvester med folk i

KIOvision – Smart avfallssortering med bildegjenkjenning

Effisense – Smart overvåking for mer effektiv tømming av søppelbøtter

Hooli – Sensorteknologi for bedre eldreomsorg

Vinnerne av konkurransen ble Effisense, som stakk av med premien på ett-års medlemskap på Startuplab og en flott pengepremie. Eskil Pedersen og Daniel Svendsen var til stedet for å ta imot prisen.

Studentene som deltok i The Student Challenge. Foto: Kilian Munch

Første gang

Dette er første året The Sensor Decade blir arrangert. Dette er bare første av mange konferanser som er planlagt i det nyetablerte Oslo Science City (OSC). Målet er å skape en arena for samhandling, nettverksbygging og kompetansedeling for teknologibedrifter.

– Oslo Science City spiller en viktig rolle for å bryte ned barrierene mellom akademia, næringsliv og forskning, understreket rektor ved UiO og leder for OSC, Svein Stølen i sin åpningstale.

– Ved å møtes for å utveksle kunnskap og ideer vil vi øke innovasjonstakten, bidra til bærekraftig vekst, rekruttere nye talenter, samt etablering og skalering av oppstartsbedrifter. Dette er en plattform for å koble og stimulere samarbeid mellom viktige aktører, sier Christine Wergeland Sørbye, administrerende direktør i Oslo Science City på deres nettside.

Henrik Jakobsen påvegne av USN. Henrik jobber for tiden i oppstartsselskapet Salico, som har kontor hos inkubatoren Kobben på Forskningsparken. Foto: Kilian Munch

Even Zimmer (f.v.), Marius Andresen, Sindre Søpstad, Martin Peacock, Solrun Lid og Yaren Demir på stand for Zimmer & Peacock. Foto: Zimmer & Peacock.

Vinnerne av studentkonkurransen, Eskil Pedersen og Daniel Svendsen. Foto: Kilian Munch