ESG-rapportering for bedrifter

Electronic Coast (EC) ønsker å rette fokus på økt, forbedret og mer effektiv rapportering mot bærekraftsmålene. Derfor har EC søkt Vestfold og Telemark fylkeskommunes utlysning på bedriftsnettverk og klyngemidler, og fått søknaden innvilget. Med andre ord skal EC sette i gang med et pilotprosjekt, som skal være med på å forbedre dagens praksis på bærekraftsrapportering hos bedrifter. Prosjektet skal bidra til forbedret metodikk, økt bruk og økt automatisering av bærekraftsrapportering. Prosjektet har en varighet på 2 år.

Kort fortalt er ESG rapportering en forkortelse som viser til selskapers ansvar innen miljø, samfunn og styring (Environmental, Social and Governance). EC ønsker å delta aktivt i denne rollen, hvor vi skal automatisere og forenkle rapportering knyttet til bærekraftsmålene som gjøres hos bedrifter.

Selv om bedrifter tar utfordringene med bærekraftsrapportering på største alvor, mangler det kunnskap og metodikk på området. I dag bærer rapporteringen preg av manuelt arbeid og manuelle prosesser med mange involverte. Dette er dyrt, tidkrevende og oppleves ofte lite effektivt.

Prosjektet skal bidra til å utvikle ny kunnskap og ny metodikk for effektiv bærekraftsrapportering. Et vellykket prosjekt vil bidra til bedre og mer effektiv måling av miljømessige fotavtrykk og bedriftens bidrag mot bærekraftsmålene. Effekten av prosjektet vil også bidra til økt regional konkurransekraft gjennom å øke bedriftenes aktivitet og sette bedriftene i stand til å takle eventuelle framtidige rapporteringspålegg fra myndighetene.

Målet er gjennom prosjektperioden å øke antallet bedrifter i klyngen som aktivt rapporterer på bærekraft.

Gjennom et planlagt pilotprosjekt som går på automatisering av datafangst, skal prosjektet bidra til at et fungerende dataverktøy og tilhørende metodikk utvikles. Prosjektet er for alle EC-bedrifter.

Startdato for prosjektet er 01.januar 2022 og skal ha en variet på ca. 2 år.

Mer informasjon kommer.

Siste nyheter

Årets beredskapsdag 2. mai

Årets beredskapsdag 2. mai

Årets beredskapsdag 2. mai kl. 9 – 14.30
på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Campus Vestfold, Horten
Årets tema: Ekstremvær