ESG-rapportering for bedrifter

Electronic Coast (EC) ønsker å rette fokus på økt, forbedret og mer effektiv rapportering mot bærekraftsmålene. Derfor har EC søkt Vestfold og Telemark fylkeskommunes utlysning på bedriftsnettverk og klyngemidler, og fått søknaden innvilget. Med andre ord skal EC sette i gang med et pilotprosjekt, som skal være med på å forbedre dagens praksis på bærekraftsrapportering hos bedrifter. Prosjektet skal bidra til forbedret metodikk, økt bruk og økt automatisering av bærekraftsrapportering. Prosjektet har en varighet på 2 år.

Kort fortalt er ESG rapportering en forkortelse som viser til selskapers ansvar innen miljø, samfunn og styring (Environmental, Social and Governance). EC ønsker å delta aktivt i denne rollen, hvor vi skal automatisere og forenkle rapportering knyttet til bærekraftsmålene som gjøres hos bedrifter.

Selv om bedrifter tar utfordringene med bærekraftsrapportering på største alvor, mangler det kunnskap og metodikk på området. I dag bærer rapporteringen preg av manuelt arbeid og manuelle prosesser med mange involverte. Dette er dyrt, tidkrevende og oppleves ofte lite effektivt.

Prosjektet skal bidra til å utvikle ny kunnskap og ny metodikk for effektiv bærekraftsrapportering. Et vellykket prosjekt vil bidra til bedre og mer effektiv måling av miljømessige fotavtrykk og bedriftens bidrag mot bærekraftsmålene. Effekten av prosjektet vil også bidra til økt regional konkurransekraft gjennom å øke bedriftenes aktivitet og sette bedriftene i stand til å takle eventuelle framtidige rapporteringspålegg fra myndighetene.

Målet er gjennom prosjektperioden å øke antallet bedrifter i klyngen som aktivt rapporterer på bærekraft.

Gjennom et planlagt pilotprosjekt som går på automatisering av datafangst, skal prosjektet bidra til at et fungerende dataverktøy og tilhørende metodikk utvikles. Prosjektet er for alle EC-bedrifter.

Startdato for prosjektet er 01.januar 2022 og skal ha en variet på ca. 2 år.

Mer informasjon kommer.

Siste nyheter

Ønsker flere jenter velger teknologiutdanning

Ønsker flere jenter velger teknologiutdanning

Har din bedrift lyst til å inspirere neste generasjon til en karriere innen teknologi og IKT? USN er med i nettverket Jenter og teknologi, som arrangerer jenter og teknologi-dagene til høsten. De er på utkikk etter teknologibedrifter som ønsker å åpne dørene for besøk...

The Sensor Decade 2022

The Sensor Decade 2022

The Sensor Decade 2022Research Manager hos SINTEF, Dr. Marion O´Farrell. Foto: Kilian MunchHorten stod sentralt da Norges første sensorkonferanse «The Sensor Decade» ble arrangert 1. og 2. juni. Som en del av det nyetablerte Oslo Science City Arena (OSC), inviterte...

Ledig stilling

Ledig stilling

Vi ansetter!Vi er på utkikk etter en daglig leder som brenner for nettverksbygging og skape gode møteplasser hvor kompetanseheving og innovasjon står i fokus. Målet for klyngen er å skape en samlingsplass for våre medlemmer, i tillegg til å synliggjøre og støtte hver...