Er din bedrift interessert i å ha en internship kandidat høsten 2022?

På vegne av USN informerer vi om internship for studenter. Er dette interessant for din bedrift, ta kontakt med Thomas Brekke (kontaktinformasjon lengere ned i teksten). 

Høsten 2022 vil vi igjen tilby våre 3 års studenter mulighet for internship hos en bedrift eller virksomhet. Dette er studentene som velger å fordype seg i innovasjon og entreprenørskap og studenter fra andre bachelor program. Parallelt med internship skal studentene også følge andre emner innen innovasjon og entreprenørskap.

Litt om internship: Internship er et praktisk og teoretisk arbeid som gjennomføres individuelt og i samarbeid med en organisasjon, bedrift eller annen virksomhet (privat, offentlig, frivillig) der studenten har sin praksis. Praksisen kan være deltakelse i daglig drift, eller man kan få ansvar for en bestemt oppgave/ delprosjekt som faller innenfor det studiet praksisen er en del av. Praksisperioden er fundert på en avtale mellom studenten og virksomheten om obligatorisk oppmøte på avtalte dager. Studenten arbeider selvstendig under veiledning i virksomheten og faglig veileder fra USN Handelshøyskolen. Studenten skal utarbeide en praksisrapport innbefattet refleksjoner hvor praksisperioden er loggført. Studenten skal arbeide totalt 240t/32 dager i praksis. Dette tilsvarer ca. to dager i uken gjennom semesteret, men student og virksomhet står fritt til å avtale andre kombinasjoner. Studenten forutsettes å jobbe 60 timer individuelt med praksisrapporten i tillegg til praksisperioden i virksomheten.

For å kunne gjøre gode koblinger mellom student og bedrift ber vi deg om å skrive kort noen om ord om din virksomhet, hvilke oppgaver du/dere ønsker at kandidaten kan jobbe med og deres motivasjon for å tilby et internship opphold (se vedlegg 1 Informasjon om bedriften). Tilsvarende informasjon har vi også bedt studentene om å sende oss. Når vi har fått oversikt over antall bedrifter og studenter samt deres profil så vil vi påbegynne arbeidet med å koble student med bedrift. Dette vil foregå i perioden fra desember 2021 til januar 2022. Etter et intervju mellom bedrift og student og forutsatt at begge parter er enige, så lages det en avtale som regulerer plikter og ansvar for bedriften, studenten og USN.

Frist for tilbakemelding til oss om du ønsker å tilby internship er 15.11.2021

Med vennlig hilsen

Emneansvarlig Internship

Thomas Brekke, Ph.D.

Institutt for Økonomi, historie og samfunnsfag, Handelshøyskolen USN.

Mobil 975 50 027 / thomas.brekke@usn.no

VEDLEGG 1: Informasjon om bedriften

  1. Bedriftens navn
  2. Kontaktperson og kontakt informasjon
  3. Kort beskrivelse av bedriften (hvem er dere og hva gjør dere, hvem er kundene)
  4. Hvilke utfordringer/problemstillinger trenger dere hjelp til (beskriv så godt som mulig noen aktuelle problemstillinger som studenter kan jobbe med)
  5. Hva er bedriftens motivasjon:
  6. Hvilke forventninger har dere til en internship kandidat (kompetanse, ferdigheter og holdninger)

Siste nyheter

Ledig stilling

Ledig stilling

Vi ansetter!Vi er på utkikk etter en daglig leder som brenner for nettverksbygging og skape gode møteplasser hvor kompetanseheving og innovasjon står i fokus. Målet for klyngen er å skape en samlingsplass for våre medlemmer, i tillegg til å synliggjøre og støtte hver...

Frokostseminar med Team kretskort

Frokostseminar med Team kretskort

Frokostseminar: IPC6010 serien Torsdag 17.marsBli med på frokostseminar med Team kretskort! Torsdag 17.mars kl.08.15-10.00 På Teams - Klikk her for link! 08.15 - Velkommen og innledende informasjon (Frode og Torgrim) 0815 – 0900 - Torgrim Nordhus (Norautron) En...

Pilotprosjekt

Pilotprosjekt

Electronic Coast (EC) ønsker å rette fokus på økt, forbedret og mer effektiv rapportering mot bærekraftsmålene. Derfor har EC søkt Vestfold og Telemark fylkeskommunes utlysning på bedriftsnettverk og klyngemidler, og fått søknaden innvilget. Med andre ord skal EC...