Bedriftspresentasjon: Siste nytt fra Aiwell

Aiwell går en spennende tid i møte. Med nye produkter på agendaen, gleder gründerne seg til våren. Første lansering er rett rundt hjørnet.

– Vi er veldig opptatt av utvikling. Vi arbeider stadig med å utvikle de produktene vi har, og å være en ledende aktør på dette område, forteller gründer Asle Ingmar Johnsen.

Sammen med makker Tore Johnsen, er han lidenskapelig opptatt av å lage gode produkter rettet mot snø og is-problematikk.

For tiden jobber Aiwell og Aiwell Water på flere spennende prosjekter. Blant annet har de et tett samarbeid med Asker kommune. Prosjektet der går ut på å løse overvannproblematikken, slik at man skal unngå overvannskader. Flere områder i Asker hadde for noen år siden flom, hvor rørene ikke klarte å få unna regnvannet fort nok. Dette er en problemstilling flere kommuner står overfor, derfor er dette et viktig prosjekt.

– Målet her er å benytte fullstrøm. Det vil si å fjerne all luft i rørene slik at vannhastigheten økes. Da kan de samme rørene ta unna mer vann, forteller Asle.

På lengere sikt er målet å skille spillvann og overvann, slik at kun spillvann føres til renseanleggene. Spillvann er overskuddsvann fra industrielle prosesser og kloakkforurenset vann fra industri og boliger. Spillvannet transporteres gjennom rør i bakken.

– Ved å skille disse to, er det mulig å føre overvannet som i utgangspunkter er rent, direkte til resipient og derved unngå å belaste renseanleggene unødig, forteller Asle.

Dette er med andre ord også en bærekraftig løsning. Et tema som er meget relevant for tiden og viktig  for Aiwell Water.  

Fra idé til karriere
Aiwell lager produkter og systemer som forebygger tette sluk og vannlekkasjer fra tak, og det er i hovedsak kommuner som er kundene. Det hele startet med en idé fra gründer Asle.

– Jeg jobbet i Vestfold fylkeskommune, hvor det ble bygget flere nye bygg, blant annet Re videregående skole og Sande videregående skole. Så kom vinteren og det begynte å lekke fra taket. Det ble fikset og på Re gikk det i orden, men på Sande lakk det igjen den neste vinteren. Da begynte jeg å tenke om det fantes en løsning på dette problemet. Så jeg snakket med Tønsberg Yrkesskole og vi fikk laget en prototype hvor vi fjernet vanntrykket, forteller Asle.

Grunnen til at lekkasjene kom på vinteren, er på grunn av isdannelsen som skjer rundt takslukene.

– Takene var tette under all nedbøren som kom gjennom vår, sommer og høst. Det var kun under snøsmeltingen at lekkasjene kom. Dette skjer på grunn av isdannelse rundt takslukene. Vi fikk patent på Aiwell stjernen som løser dette problemet, og Aiwell ble etablert for 30 år siden. Siden den gang har vi solgt mange titusener av slike anlegg, informerer Asle.

Det var starten på en spennende karriere for Asle, som ikke lenge etter valgte å satse fullt og helt på idéen. Noe som har vist seg å være en lur avgjørelse i ettertid. Nå er Aiwell et etablert firma på Stokke med 6 ansatte. Firmaet har flere internasjonale patenter og det er spesielt tre hovedområder de har valgt å satse på; Snøsmelteanlegg, taksluk og undervarme.

Dette er produkter laget for et nordisk klima. Ofte tetter det seg til med løv, barnåler og annet smuss rundt taksluk. Da er det lurt å ha et system som sier ifra når det er tett. Dette skal Aiwell taksluksystem hjelpe til med. Målet er å slippe taklekkasjer. I tillegg fungerer systemet mot is rundt sluk, som ofte oppstår på vinterstid. Nå jobbes det med en trådløs løsning, som skal gjøre det enklere å vedlikeholde dette.

Et annet område Aiwell har fokusert på er gatevarme og varmematter. Blant annet kunstgressbanen til Norges Idrettshøyskoles styres av Aiwell Control 3000, som er et produkt skreddersydd for dette formålet og dermed gir en betydelig energibesparelse. Det som er felles for mange av produktene til Aiwell er at de er smarte. Flere har sensorer og kan kobles opp til en PC. Slik blir de mer brukervennlig og det er lettere å følge med. 

Gründer: Asle Ingmar Johnsen har i en årrekke laget produkter rettet mot snø-og isproblematikk. Foto: Privat.

Stjernen: Det hele startet med stjernen, som selv 30 år senere er et populært produkt. Foto: Privat.

Daglig leder: Tore Johnsen, her med styringssystem for undervarme. Foto: Privat.

Gatevarme: Aiwell styrer store deler av gatevarme i Oslo sentrum. Her bilde av Karl Johansgate. Foto: Privat.

Aiwell Water
I 2016 valget Aiwell å opprette et nytt firma, Aiwell Water. De skulle i gang med et spennende, men risikofylt prosjekt og tenkte det var greit å sikre firmaet. Siden den gang har det gått så det suser. Nå jobber Aiwell Water med et nytt system, som skal varsle brukeren før rørene fyller seg opp og det renner over. De er nå i gang med å teste dette sammen med Asker kommune. Dette er et prosjekt som skal gå over flere år, hvor en av deres ansatte jobber med dette prosjektet som sitt Ph.d. studie. Det er en omfattende prosess fra skisse til gjennomføring, og til produktet er på markedet. 

– Fordelen med dette produktet er at det kan frakte mer vann gjennom mindre rørdimensjoner og det kan varsle tidlig dersom feil skulle oppstå. I tillegg er det robust, forteller Asle.

Ikke nok med det. Disse er også rimeligere i forhold til andre løsninger på markedet. Aiwell Water bruker rørene som allerede fins i bakken, og ved ny teknologi har utformet slik at vannet renner mer unna. På denne måten slipper kommunen å grave opp gamle rør og installere nye, som ville vært en stor kostnad.

Et tøft år
Det er ingen tvil om at dette er produkter og en tematikk Aiwell er opptatt av. Målet er å gi en rimeligere og moderne løsning innen is – og vannproblematikk for deres kunder. I tillegg har Aiwell og Aiwell Water et tett og nært samarbeid med studentene på Universitet i Sørøst-Norge. De har vært viktige nøkkelspillere i jobben i utvikling av produkter, sammen med Innovasjon Norge og andre støttespillere.

Som med resten av landet, ble også Aiwell påvirket av koronapandemien og måtte permittere ansatte og utsette avtaler. Men selv om 2020 har vært tøff, har ikke Asle og Tore ligget på latsiden. Nå på våren venter flere lanseringer. Første håper de vil bli tilgjengelig etter påske.

– Det har vært noen forsinkelser med leveranse av materiell, men vi satser på at det meste løser seg i løpet av kort tid, forteller Tore.

For å lære mer om produktene til Aiwell, gå inn på nettside: https://www.aiwell.no og https://www.aiwellwater.no

Siste nyheter

Årets beredskapsdag 2. mai

Årets beredskapsdag 2. mai

Årets beredskapsdag 2. mai kl. 9 – 14.30
på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Campus Vestfold, Horten
Årets tema: Ekstremvær