Universitetet i Sørøst-Norge søker, sammen med mer enn 100 høyteknologibedrifter i hele Norge, etter studenter som ønsker å jobbe 50% betalt ingeniørjobb. 

Er du interessert i å ta en mastergrad, samtidig være ansatt i en bedrift i en 50% stilling, hvor du skal jobbe som ingeniør? Dette er en unik mulighet til å vokse inn i rollen som ingeniør, i tillegg til å oppnå en mastergrad. På Kongsberg har USN 14 års erfaring med Industrimaster (IM) programmet og studentene er superfornøyde med rollen som både student og ansatt i 3 år, og de ligger langt foran andre mastergradsstudenter i jobben etter endt studie.

Våre studenter har forskjellige roller i bedriftene, og skal jobbe som fullverdig ingeniør med lønn. 

Vi hjelper deg til å møte industriens behov for kompetanse gjennom disse programmene, og våre partnerbedrifter er med på å forme innholdet i våre IM program, slik at USN leverer den kompetansen industrien etterspør. 

Vi tilbyr følgende Industrimaster program:

Kongsberg: System Engineering og Computer Science

Vestfold: Micro- og Nanosystemer

Porsgrunn: Industriell IT og Automasjon

Se vår nettside for mer informasjon www.usn.no/indak

Velkommen som søker til våre unike Industrimasterprogram

Søk fra 1. februar for opptak til studiestart, siste frist 15. mars 2020.