Team komplekse væsker

 

 

Hovedmålet for teamet er å utvikle og kombinere gammel og ny mikro- og nanosystembasert teknologi for å finne ulike måter å analysere, vurdere, overvåke, behandle eller prosessere små eller veldig store mengder komplekse væsker på. Vi benytter oss av både teoretiske og praktiske metoder for å løse dette. Det er også et mål å etablere bestemte prosjekter mellom to eller flere av partnerne i gruppen. 

Teamet har jobbet med
• micromixer-teknologier – ulike prototyper
• prøvesamlingen og pre-renseteknologier – ulike prototyper
• mikro- og nanoraffinering, teknologi for høyt volum – ulike prototyper
• mikro- og nanoraffinering, teknologi for lavt volum – ulike prototyper
• kombinert raffinerings- og detektorteknologi – for automatiske molekylære analyser
• ulike enkle og kompliserte detektorteknologier – IMRAMP, POCNAD og andre prototyper
• en mengde screeningteknologi – hele systemdetektorer

 

Mikro- og nanoraffineringsteknologien er eid av Trilobite Microsystems AS, mens noen av plattformene for detektorteknologi er eid av Oslofjord Ressurspark AS. De to selskapene er interessert i å kombinere disse teknologiene med andre mer etablerte teknologier fra andre selskaper. Mikro- og nanoraffineringsteknologi inkluderer automatisk sortering, separasjon og konsentrasjon av partikler og celler fra små eller store volum av komplekse væsker.

Teamleder: Frank Karlsen, professor ved Institutt for mikrostudier, Universitetet i Sørøst-Norge. 

Ønsker du mer info? Kontakt Frank.Karlsen@usn.no