Our members

I den elektroniske katalogen på høyre side får du en oversikt over de fleste av bedriftene i Electronic Coast.
Trykk på katalogen for å blad i den. Ønsker du å få den i fysisk form kan du kontakte oss så sender vi deg per post.

Startups

MEDLEMSKAP

Medlemskap i Electronic Coast og derigjennom NCE Micro- and nanotechnology (MNT) betyr medlemskap i en teknologi- og kunnskapsklynge hvor vi jobber for økt grad av samhandling og innovasjon blant våre partnere og medlemmer.
Internasjonal forskning viser at deltakelse i næringsklynger fører til høyere sysselsetting, større økonomisk vekst og bedre produktivitet. Innovasjon i form av ny teknologi, nye produkter og nye tjenester springer oftere ut av næringsklynger enn av virksomheter som står utenfor klynger. Samarbeid med relaterte og nærliggende bedrifter kan gi din bedrift:

Greater marketshare
Enhanced technology
Cost Savings
Increased access to resources and expertise

HVEM KAN BLI MEDLEM?

Alle organisasjoner etablert i Norge som leverer produkter eller tjenester i eller til elektronikk, IKT eller MNT-industrien, eller som har til intensjon å gjøre det, kan være medlem i Electronic Coast. Selskaper som betraktes som særs viktige for utvikling av klyngen, samt kompetanseinstitusjoner og myndigheter kan tas opp som partnere.
Relevante oppstartsbedrifter kan tas opp på særskilte vilkår.

MEDLEMSAVTALE

Medlemskap forutsetter at vilkårene i medlemsavtalen aksepteres.

HVA KOSTER MEDLEMSKAP?

Medlemmene betaler bidrag som er fastsatt på medlemmenes generalforsamling.
Gjeldende bidragsnivåer:

Stor bedrift NOK 75.000,- per år samt min 400 timer egeninnsats

Mellomstor bedrift NOK 45.000,- per år samt min 200 timer egeninnsats

Mindre bedrift NOK 10.000,- per år samt min 140 timer egeninnsats

Gründerbedrift/Inkubatorbedrift samt min 2.000,- per år Min 70 timer egeninnsats

Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Midlene benyttes til å støtte samarbeidsprosjekter bedriftene deltar i.

Bli medlem!

Fyll ut skjemaet under for å søke om medlemskap.

4 + 9 =

Ved å trykke på knappen, godtar du at vi lagrer din informasjon for å kunne opprette og administrere medlemskapet ditt. Personvern og cookies.