Sensonor Launches Space-dedicated Gyro and IMU Modules

Sensonor Launches Space-dedicated Gyro and IMU Modules

Sensonor Launches Space-dedicated Gyro and IMU Modules The high-accuracy tactical-grade STIM277H Gyro module and STIM377H Inertial Measurement Unit are based on experiences and requirements from serving customers in the space segment during the last decade. The...
Informasjon om krisepakke 3

Informasjon om krisepakke 3

Stortinget kom med mange anmodningsvedtak, dvs. at Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake med forslag på enkeltsaker. For mange av sakene bes regjeringen legge frem forslag senest i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2020, som etter planen skal legges frem 12....
Ingeniører søkes til master som kan kombineres med jobb

Ingeniører søkes til master som kan kombineres med jobb

Universitetet i Sørøst-Norge søker, sammen med mer enn 100 høyteknologibedrifter i hele Norge, etter studenter som ønsker å jobbe 50% betalt ingeniørjobb.  Er du interessert i å ta en mastergrad, samtidig være ansatt i en bedrift i en 50% stilling, hvor du...